Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen sikrer en saglig og ensartet sagsbehandling af virksomheders ansøgninger om finansiering.

Ansøgningsprocessen

1

Du sender virksomhedens ansøgning om finansiering

Du som ansøger på vegne af en virksomhed, sender virksomhedens ansøgning og øvrige dokumenter til Greenland Venture, som bliver nævnt på ansøgningssiden Ansøg om finansiering.
2

Investment Manager laver en vurdering af ansøgningen

Ud fra din virksomheds ansøgning, øvrige dokumenter og i kontakt med dig, laver en Investment Manager fra Greenland Venture en vurdering af ansøgningen, det giver Investment Manageren et indblik i hvordan din virksomhed er struktureret og opbygget. Vurderingen har også det formål at finde ud af hvor sikret Greenland Venture vil være for at få finansieringen tilbage fra virksomheden.
3

Investment Manager laver en indstilling

En indstilling er ikke en endelig beslutning om finansiering til virksomheden. Efter en vurdering af virksomhedens ansøgning, laver Investment Manager en indstilling. En indstilling er et forslag til bestyrelsen hvordan virksomheden skal finansieres fra Greenland Venture. Du vil undervejs i udarbejdelsen og efter behov være i dialog med en Investment Manager fra Greenland Venture.

Læs mere

.

Indstilling om lån oplyser om:

 • Finansieringsplan, der viser hvordan finansieringen er sammensat
 • Hovedstol, hele lånebeløb inklusiv alle øvrige omkostninger
 • Stiftelsesgebyr
 • Låneform
 • Løbetid
 • Rente
 • Øvrige vilkår for det lånte beløb
 • Sikkerhed for lån
 • Covenants, er en pagt med Greenland Venture, som er en bindende aftale der bliver indgået med virksomhedens ejer om øvrige krav til økonomien i din virksomhed, hvis der skal blive indgået en låneaftale

Indstilling om investering oplyser om:

 • Greenland Ventures indskud til virksomheden
 • Ejerandel i procent
 • Forrentning af ejerandel
 • Exit-plan
 • Vilkår om bestyrelsespost i finansieret virksomhed
 • Ejeraftale
 • Eventuelt øvrig finansiering i form af lån

Minimer

4

Investment Manager sender indstilling til bestyrelsen

Investment Manager sender indstilling om finansiering til bestyrelsen.

Med henblik på at give en afgørelse i form af afslag eller tilsagn, om indstilling til virksomheden.

Til indstillingen kan de dokumenter du har sendt som ansøgning, blive sendt videre sammen med indstillingen til bestyrelsen.

5

Greenland Ventures bestyrelse laver en afgørelse om finansiering

Ud fra den indstilling der er udarbejdet af Investment Manager i samarbejde med dig og ud fra tilsendt ansøgning og øvrige dokumenter, vurderer Greenland Ventures bestyrelsen om finansieringen til virksomheden skal have tilsagn eller afslag.
6

Tilsagn eller afslag sendes til dig fra Greenland Venture

Når Greenland Ventures bestyrelsen har taget en beslutning om en finansiering, får virksomheden enten et tilsagn eller et afslag.

 

Afslag

En afslaget betyder at virksomhedens ansøgning om finansieringen ikke bliver til noget. I afslaget står der en kort begrundelse om hvorfor Greenland Venture ikke skal finansiere virksomheden. Når virksomheden har fået et afslag, stopper finansieringsprocessen.

Tilsagn

Et tilsagn betyder at virksomhedens ansøgning om finansiering er godkendt og virksomheden har derfor mulighed for at få finansieringen fra Greenland Venture. Vilkårene i finansieringen kan enten blive godkendt eller ændret og tilpasset af bestyrelsen, således:

 • Foreslået oprindelige vilkår i indstilling bliver gældende, eller
 • Bestyrelsen ændrer og tilpasser vilkårene for virksomheden, som du skal godkende
7

Du godkender tilsagnet

Et tilsagn er et tilbud til virksomheden, som den tegningsberettiget for virksomheden skal godkende for at gøre finansieringen gældende.
8

Greenland Venture sender aftale til dig

Efter den tegningsberettiget for virksomheden har godkendt tilbagesendt tilsagn og godkendt den, sker følgende procedure.

 

Lån

Greenland Venture sender en lånedokumenter, som er:

 1. Låneaftale, også kaldet gældsbrev
 2. Pantebreve til ansøger på vegne af virksomheden, som virksomhedens tegningsberettigede skal underskrive.

Investering

Den som er tegningsberettiget for virksomheden og Greenland Venture aftaler hvem der skal have ansvaret for at lave en ejeraftale, som begge parter skal underskrive.

9

Udbetaling af finansieringen

Finansieringen udbetales til virksomheden som aftalt.

Roller i ansøgningsprocessen i Greenland Venture

Investment Managere

Greenland Ventures Investment Managere skal lave en indstilling til bestyrelsen, i samarbejde med dig som ansøger for virksomheden.

Læs mere

Det samarbejde I får, vil sikre at Greenland Venture kender virksomhedens økonomiske situation, og får dermed indblik i virksomheden, der skal sikre Greenland Venture at kunne lave et udkast til hvordan finansieringen bedst muligt skal tilpasses virksomheden.

Greenland Ventures Investment Managere er ikke med i beslutningen, beslutningen om finansieringen bliver taget af bestyrelsesmedlemmerne. Investment Managere er derfor mægler, mellem virksomheden og bestyrelsen.

Minimer

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal vurdere indstillingen fra Investment Manager, om virksomhedens ansøgning om finansiering.

Læs mere

Bestyrelsen kan bede om et uddybende møde med Investment Managere, for at sikre at bestyrelsen har forstået oplysningerne korrekt. Bestyrelsen giver Investment Managere et tilsagn om ansøgeren, som indeholder oplysninger om virksomheden bliver finansieret af Greenland Venture og med hvilke vilkår.

Særligt om samarbejde mellem Greenland Venture og Vækstfonden

Krav om flere oplysninger fra virksomheden skal forventes, jo større ansøgning om finansiering er. Når virksomhedens ansøgning om finansiering overstiger DKK 4.000.000, tiltræder Greenland Ventures samarbejde med Vækstfonden.  

Du er velkommen til at kontakte en Investment Manager hos Greenland Venture, der kan være behjælpelig med oplysninger omkring dette.

Minimer

Ansøgnings-
betingelser

Ansøg om
finansiering

Finansierings-
muligheder

Vilkår for
finansiering

Kontakt Greenland Venture