Forudsætninger for Greenland Ventures engagement

Enhver kontakt fra en virksomhed er naturligvis omfattet af den strengeste fortrolighed hos Greenland Venture. Vi har tavshedspligt indtil et eventuelt samarbejde kan offentliggøres. For at der kan foretages de nødvendige vurderinger af et engagement skal følgende forudsætninger være opfyldt.

Der skal foreligge en beskrivelse af formålet med kapitaltilførslen, inklusivt en forretningsplan med følgende punkter:

1

Virksomhedens idégrundlag
2

Ejer- og ledelsesforhold med tilhørende CV
3

Teknisk dokumentation
4

Budgetter for kommende 3-5 år
5

Seneste tre års regnskaber (med mindre der er tale om opstart at ny virksomhed)
6

Beskrivelse af produkt- og markedsforhold
7

Udviklingsmuligheder
8

Finansieringsplan

Derudfra vurderes, om der er baggrund for at investere i den pågældende virksomhed. Det er specielt følgende forhold, der lægges vægt på:

  • Bæredygtighed, kommercielt, socialt og miljømæssigt
  • Direkte eller indirekte betydning for samfundet
  • Virksomhedens indre ressourcer
  • Markeds- og udviklingspotentiale

Er vurderingen positiv, vil Greenland Venture gennemføre en nærmere analyse og indlede forhandlinger med alle implicerede parter. Dette vil bl.a. ske ved besøg på virksomheden samt gennem drøftelser med ledelse, ejere og rådgivere.

Såfremt der opnås enighed mellem parterne, indgås investeringsaftale, aktionæroverenskomst samt eventuelle andre aftaler, der regulerer samarbejdet. Normalt er tidshorisonten 1-3 måneder fra den første kontakt til investeringen gennemføres – alt afhængig af sagens omfang og karakter.

Greenland Venture Foretager investeringer på kommercielle markedsmæssige vilkår, hvor alle projekter skal være bæredygtige. Grundlæggende er der ingen begrænsninger i hvilke typer af virksomheder/projekter der investeres i. Der fokuseres primært på projekter der bidrager med en merværdi for Grønland som helhed, i form af importbegrænsning og/eller eksportfremme.

Greenland Venture investerer primært som minoritetsaktionær, og sekundært som majoritetsaktionær, men aldrig som eneaktionær. Der investeres kun i A/S eller ApS

Kontakt Greenland Venture