Vækstkaution

Greenland Venture vil som en del af sit virke som kapitalformidlingsselskab tilbyde vækstkaution til bæredygtige projekter, hvor Greenland Venture A/S kan stille garanti for op til 50% af lån eller kassekredit i et pengeinstitut. 

 

Projekter vurderes af Greenland Venture A/S ud fra kommercielle kriterier herunder virksomhedens ledelse og markedspotentiale.

 

Muligheden for at opnå vækstkaution/garanti vil ikke kun være forbeholdt nye brancher idet projekter i en branche i vækst også vil komme i betragtning til en vækstkaution/garanti.

 

Projekter i en branche med få aktører vil også komme i betragtning såfremt forretningsmodellen er innovativ.

 

Greenland Venture A/ S vil evaluere forretningsmodel, miljø, etik, forretningsplan, afkast og exitmuligheder ved vurderingen af ansøgningen.

 

Initiativtagerne skal stadig henvende sig hos de lokale erhvervskonsulenter, hvor der er mulighed for rådgivning i opstart af virksomhed samt er det sted hvor man kan hente et ansøgningsskema. Derudover er der hos de lokale erhvervsrådgivere mulighed for at ansøge om klippekort til brug for eksempelvis udarbejdelse af budgetter da det er et krav fra Greenland Venture A/S’ side at der indsendes revisorpåtegnede budgetter sammen med ansøgningsskemaet.

 

Det er et krav at der med ansøgningen vedlægges tilsagn fra banken om finansiering, fordelingen af lånene samt oplysninger omkring pant, selvskyldnerkautioner samt andre relevante oplysninger.

 

Der vil fra for de projekter som opnår en vækstkaution/garanti fra Greenland Venture A/S være et krav om løbende opfølgning som vil konkreteres overfor de enkelte ansøgere.

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND VENTURE A/S · Boks 1068 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · info@venture.gl · CVR 17 54 83 87
;