Vækstlån

Vi har kapitalen, der kan

bringe dine ideer i hus!

Vil du udvikle din virksomhed, men kan banken ikke låne dig hele det beløb, du skal bruge? Så kan et Vækstlån være løsningen.

Lån penge til vækst

Vækstlån gives til virksomheder med en solid forretningsplan, der har mulighed for at blive til noget endnu større og skabe nye arbejdspladser og indtægter i samfundet.

Står din virksomhed med et spændende projekt eller en mulighed for at vokse? Så kan ekstra finansiering være nødvendigt – til udvidelser, udstyr, projektomkostninger eller andet.

Er din virksomhed er sund, og du allerede har sikret en del af finansieringen fra banken, kan Greenland Venture yde Vækstlån som den sidste del, der får det samlede projekt til at lykkes.

Hvem kan søge et Vækstlån?

For at få et Vækstlån skal virksomheden være økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet. Derfor lægges der vægt på, at følgende kriterier som udgangspunkt er opfyldt:

  • De tre seneste årsregnskaber skal vise en positiv trend.
  • Der skal være relevante kompetencer i virksomheden – herunder også i bestyrelsen.
  • Virksomheden skal have en fornuftig soliditet.
  • Lånet skal indgå i en samlet finansieringsløsning, der inkluderer finansiering fra banker eller andre långivere.
  • Lånet skal være på maks. 2 mio. kr.

Sådan virker Vækstlån

Med Vækstlånet får virksomheden mulighed for at skaffe en samlet finansiering, som den ellers ikke kunne have fået. Lånet skal som udgangspunkt indgå i en samlet finansieringsløsning, der også omfatter nye lån og/eller kreditter fra virksomhedens bank eller et andet finansieringsinstitut. Et Vækstlån betyder lån efter kreditter fra banker og andre sikrede kreditorer. Dermed bliver det lettere at få den samlede finansiering til at falde på plads. Vækstlånet dækker derfor en større risiko end virksomhedens øvrige lån, hvor renten dermed også er højere.

Sikkerheder og personlig kaution

Virksomheden skal stille sikkerheder for et Vækstlån på samme vis som for andre lån. I en situation som, hvis virksomheden skulle gå konkurs, opnår Greenland Venture A/S først dækning fra sikkerheder, efter at banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres tab. Som udgangspunkt forudsættes det derfor, at virksomheden stiller sekundær pant i virksomhedens aktiver og normalt også personlig kaution fra ejerne – præcis som tilfældet er i bankerne.

Hvis det ikke går som forventet, og virksomheden er ude af stand til at tilbagebetale lånet, er det med til at sikre, at virksomhedsejeren medvirker aktivt til at realisere virksomhedens sikkerheder til den bedst mulige pris. Hvis virksomheden ikke kan betale lånet tilbage eller går konkurs, arbejder Greenland Venture A/S tæt sammen med virksomhedsejeren, banken og andre kreditorer om at få mest muligt ud af aktiverne. Målet er lavest mulige tab for alle parter.

Hvad koster et vækstlån?

Prisen for et Vækstlån består af:

  • et etableringsgebyr
  • en individuelt fastsat rente

Etableringsgebyr Etableringsomkostningerne udgør 10.000 kr. + 1,0 pct. af lånebeløbet.

Eksempel:

Et lån på 1 mio. kr. vil koste 20.000 kri etablering. Etableringsgebyret bliver fratrukket ved udbetalingen af lånet. Et lån på 1 mio. kr. vil derfor give virksomheden 980.000 kr. i frisk likviditet.

Årlig rente Virksomheden betaler en individuelt fastsat rente. Prissætningen sker ud fra en grundig kredit- og risikovurdering af virksomheden og den samlede investering. Den rente, som virksomheden betaler på Vækstlånet, vil typisk være omkring 2 procentpoint højere end renten på virksomhedens lån hos banken eller andre kreditorer.

Vilkår Det er muligt at få afdragsfrihed på lånet de første 24 måneder. Hvis virksomheden vælger at indfri lånet inden for de første 24 måneder, skal den betale alle renter – både tilskrevne og ikke-tilskrevne – for hele perioden. Hvis lånet bliver indfriet efter de første 24 måneder, skal virksomheden kun betale de renter, som allerede er tilskrevet.

Løbetiden på lånet følger som udgangspunkt aktivernes forventede levetid.

Kontakt Greenland Venture