Mission

Det er Greenland Venture A/S's mission at formidle og investere tålmodig og risikovillig kapital i projekter og virksomheder, der har et økonomisk bæredygtigt udviklingspotentiale, særlig målrettet mod projekter og virksomheder, der har et eksportfremmende eller importbegrænsende sigte.

 

GV skal være en aktiv medspiller i ledelsen af de virksomheder, der investeres i, og dermed være med til at sikre en ledelsesmæssig kompetenceudvikling i virksomhederne. Dette vil bla. omfatte deltagelse i bestyrelsesarbejde, og rådgivning i øvrigt.

 

Udover finansielle engagementer, skal Greenland Venture A/S formidle information og løse rådgivningsopgaver i tilknytning til kapitalformidling vedrørende eksisterende og kommende nationale, og internationale støtteordninger og programsamarbejder.

GREENLAND VENTURE
Læs mere
INNOVATION GREENLAND
Læs mere
GREENLAND HOLDING
Læs mere
GREENLAND VENTURE A/S · Boks 1068 · 3900 Nuuk · Grønland · Tel +299 342880 · info@venture.gl · CVR 17 54 83 87
;