Om Greenland Venture

Greenland Venture investerer i virksomheder, hvor kapital har afgørende indflydelse på fremtidsmulighederne. Der kan være mange grunde til, at en virksomhed med gode fremtidsmuligheder har behov for kapital.

Ofte vil der være tale om virksomhedsudvikling inden for følgende områder:

  • Nye markeder
  • Ny virksomhed
  • Generationsskifte
  • Produktudvikling
  • Teknologisk udvikling

I disse og andre situationer vil det være naturligt at forsøge at låne den nødvendige kapital, altså at søge fremmedkapitalfinansiering. Det vil imidlertid ofte være umuligt, fordi der ikke kan stilles tilstrækkelig sikkerhed for lånet.

Mange gange vil det heller ikke være ønskværdigt at låne sig til den nødvendige kapital, fordi man derved vil pådrage sig en måske uoverkommelig rente- og afdragsbyrde.

Kontakt Greenland Venture