Skip to main content
Uncategorized @da

Optimisme og fremtidstro i Greenland Holding trods værdifald på bankaktier

By november 18, 2019oktober 13th, 2021No Comments
Pressemeddelelse

Vækstfonden og Greenland Venture foretager markant investering i mineprojekt i Nordgrønland

Lovende mineprojekt modtager en samlet investering på 4 mio. britiske pund (ca. 35 mio. kr.), som et led i de øgede investeringer i grønlandske projekter i samarbejdet mellem danske Vækstfonden og grønlandske Greenland Venture.

Greenland Venture A/S og Vækstfonden er glade for at kunne fortælle, at den næste investering i det fælles erhvervssamarbejde nu er på plads: Vækstfonden og Greenland Venture tegner sig hver for en investering på 2 mio. britiske pund i mineselskabet Bluejay Mining plc. 

Mineselskabets Dundas-projekt placeret tæt på Thule i Nordgrønland – udviser meget lovende forekomster af mineralet ilmenit, en titanium-malm, der anvendes til at producere titaniumoxid, som er et vigtigt pigment i maling, papir og plast. Efterspørgslen på ilmenit er stigende på verdensplan, og forekomsten i Nordgrønland vurderes at være en af verdens mest lovende, hvad angår høj lødighed og udvindingsmuligheder. 

Store muligheder, når pengene kommer i spil

”Det er især den høje kvalitet i ilmeniten og det store potentiale for produktion, der gør projektet interessant,” siger Karsten Høy, adm. direktør for Greenland Venture om baggrunden for investeringen:  

”Vi ser muligheder for solid forretningsmæssig vækst, samtidig med at projektet kan bidrage til beskæftigelse i Nordgrønland. Det er et spændende projekt for den voksende grønlandske minesektor, og vi finder det naturligt at være med i det.” 

Også i Vækstfonden ser direktør Rolf Kjærgaard stort potentiale i mineprojektet ved Thule.  

Med investeringen i Bluejay Mining og deres erfarne team bidrager vi til udvikling af minedriften i det nordvestlige Grønland, som vil tilføre arbejdspladser og betydelig kommerciel aktivitet i området, både i efterforsknings- og udnyttelsesfasen. Dundas-projektet er fremskredent og viser allerede gode resultater. Vi glæder os over sammen med Greenland Venture at have foretaget endnu en investering, der viser det store kommercielle potentiale i råstofudvinding og minedrift i Grønland. 

Projektet foregår under en efterforskningstilladelse. Det betyder, at de tilførte ressourcer skal bruges til at udvikle dette projekt frem mod en egentlig produktion. 

For Bluejay Mining er investeringen fra Vækstfonden og Greenland Venture en vigtig understøttelse af projektet.

Andet projekt i rækken 

Investeringen er den anden i rækken af investeringer i det intensiverede samarbejde mellem Vækstfonden og Greenland Venture. Den første investering i AEX Gold Inc., der vil genåbne Nalunaq-guldminen i Sydgrønland, blev offentliggjort tidligere på året.  

Greenland Venture og Vækstfonden forventer snart at kunne fortælle om endnu et fælles finansieringsprojekt, der vil ligge inden for en anden sektor.

For yderligere information:

Nathali Selmeczi Lehmann

Vækstfonden

Teamleder for Kommunikation

Karsten Høy

Greenland Venture

CEO