Skip to main content
Uncategorized @da

Vækstfonden og Greenland Venture investerer i lovende grønlandsk anorthosit-mine

By marts 2, 2020oktober 13th, 2021No Comments
Pressemeddelelse

Vækstfonden og Greenland Venture investerer i lovende grønlandsk anorthosit-mine.

Vækstfonden og Greenland Venture investerer sammen i den lovende minevirksomhed Greenland Anothosite Resources. Investeringen, der er den fjerde i det dansk-grønlandske erhvervssamarbejde, skal understøtte virksomhedens udvikling og udvinding af råstoffet anorthosit i en mine, der har potentiale til at blive blandt de førende leverandører til det globale glasfibermarked.

Et område i Fiskenæsset, der ligger på Grønlands vestkyst syd for Nuuk, kan fremadrettet blive en central leverandør af materialet anorthosit, der bl.a. benyttes i produktionen af glasfiber, cement, maling og aluminium over hele verden. Vækstfonden og Greenland Venture har netop sammen investeret i Greenland Anorthosite Resources, der nu efter efterforskningsfasen igangsætter de sidste obligatoriske aktiviteter med henblik på at få tildelt en minelicens.  

Materialet anorthosit har en lang række anvendelsesmuligheder. En af materialets store fordele er, at det i den rette kvalitet kan benyttes til langt mere miljøvenlig produktion af glasfiber og aluminium end de gængse produktionsmetoder, hvor man benytter materialerne kaolin og bauxit.  

Anorthosit-ressourcen i Fiskenæsset er unik i størrelse, og netop gennemførte undersøgelser verificeret af analyseselskabet ALS og minekonsulentselskabet SRK viser, at materialet fra Greenland Anorthosite Resources’ mine er af særligt god kvalitet med lavt alkaliindhold, hvilket gør råstoffet specielt attraktivt til brug i glasfiberproduktion. 

”Råstofudvinding og minedrift er central i den grønlandske økonomi, og vi glæder os over sammen med Greenland Venture at investere i endnu et lovende mineprojekt i Grønland, som vil bidrage med betydelig aktivitet og arbejdspladser i området i de kommende år. Anorthosit er et materiale med store anvendelsesmuligheder og miljømæssige fordele, og Greenland Anorthosite Resources’ mine viser meget lovende resultater allerede i de første undersøgelser, både i kvalitet og mængde,” siger Heidi Haurholm-Rasmussen, senior investment manager i Vækstfonden.  

I Kangerlussuaq, nordligere i Grønland, findes allerede en producerende anorthosit-mine, som Greenland Venture også har investeret i. Og i Greenland Venture glæder investment manager Karin Thorsen sig over den nye investering. 

”Dette projekt kan være med til at bidrage til mere bæredygtig og miljøvenlig produktion i flere, meget store brancher. Dermed kan det blive et væsentligt, grønlandsk bidrag til den grønne omstilling,” siger hun. 

Udvinding af anorthosit foregår ved åben minedrift, hvor der graves fra overfladen, og Greenland Anorthosite Resources forventer, at minen vil skabe en del arbejdspladser, når etableringen starter om ca. 3 år.  

”Vi er meget glade for at samarbejde med Vækstfonden og Greenland Venture om udviklingen af denne lovende ressource. Vores dybe testboringer har vist, at ressourcen kan blive den største og kvalitetsmæssigt bedste anorthosit-ressource i verden. Den udvundne anorthosit opfylder kravene fra glasfiberindustrien og andre brancher og kan anvendes uden yderligere forarbejdning med produktionsmæssige fordele og CO2-besparelse til følge,” siger Claus Stoltenborg, administrerende direktør i Greenland Anorthosite Resources.

For yderligere information:

Cecilie Idun Andersen

Vækstfonden

Kommunikationsrådgiver

Karin Thorsen

Greenland Venture

Investment Manager

Claus Stoltenborg

Greenland Anorthosite Resources

Direktør