Vækstkapital

Vi investerer i virksomheder

som er i vækst!

Vækstkapital er en investering med Venturekapital, hvor virksomheden får tilført kapital til vækst mod at afgive ejerskab på op til 49% af aktier eller anparter.

Investering i vækst

Greenland Venture står klar til at investere i sunde virksomheder og ideer, der kan skabe flere arbejdspladser og større indtjening. Vækstkapital gives efter en forudgående vurdering af virksomhedens forretningsgrundlag og dens muligheder for vækst, indtjening og værdiskabelse.

Vækstkapital er en investering, hvor Greenland Venture køber en andel af virksomheden ved at tilføre yderligere kapital. Hvis din virksomhed er sund, og du mener at den har potentiale til at vokse yderligere, kan du få Vækstkapital til at opbygge den økonomiske styrke til at skabe vækst. Greenland Venture kan yde følgende former for finansiering:

  • Kapitalindskud
  • Ansvarlig lånekapital
  • Garantistillelse

Hvem får Vækstkapital?

Vi investerer kun i virksomheder (nye og eksisterende), som ud fra vores vurdering har den rigtige styrke, ledelse og kompetencer til at gennemføre sin vækst succesfuldt.

I de virksomheder vi investerer i, vil vi aktivt deltage som bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes stiller vi krav om løbende rapportering og styring. Det vurderes:

  • At det fremtidige forretningspotentiale er økonomisk bæredygtigt.
  • At det vil være muligt at afhænde kapitalandelene indenfor en nærmere aftalt tidshorisont med et afkast væsentligt over den gældende markedsrente for mellemlange investeringer

Tålmodig kapital

Vækstkapital er egenkapital. Det vil sige at det er tålmodig kapital, hvor målet er at Greenland Venture efter en årrække kan afhænde sin andel i virksomheden igen – enten til dig eller til nye medejere. Det betyder også, at du afgiver en andel af dit ejerskab af virksomheden, men Greenland Venture vil altid være mindretalsaktionær og deltager ikke i den direkte drift.

Hvem får Vækstkapital?

Vækstkapitalen skal bruges til at gennemføre de vækstplaner, der er baggrund for aftalen mellem Greenland Venture og virksomheden. Kapitalindskud er en forudsætning for ydelse af ansvarlig lånekapital og garantistillelse.

Kontakt Greenland Venture