Skip to main content
Uncategorized @da

Rekordinvesteringer i grønlandske virksomheder i 2019 men større usikkerhed i kølvandet på coronakrisen

By august 11, 2020oktober 14th, 2021No Comments
Pressemeddelelse

Rekordinvesteringer i grønlandske virksomheder i 2019, men større usikkerhed i kølvandet på corona krisen.

Greenland Holding A/S har i dag den 11. august afholdt sin ordinære generalforsamling i Nuuk: Resultatet for koncernen som helhed blev et underskud på 5,3 millioner kroner, og generalforsamlingen godkendte regnskabet.

  • Generalforsamlingen har godkendt 2019-regnskabet for Greenland Holding A/S. Det udviser et lille underskud på 5,3 mio. kr. 
  • Årets største begivenhed var opstarten på erhvervs- og investeringssamarbejdet mellem Vækstfonden og datterselskabet, Greenland Venture og de første konkrete investeringer i grønlandske virksomheder. Samarbejdet er yderligere styrket med SISA’s indtræden i begyndelsen af 2020. 
  • Med det nye erhvervssamarbejde er det muligt for Greenland Venture at formidle investeringer i flere grønlandske vækstvirksomheder og med større beløb. I 2020 blev det til rekord med investeringer og vækstlån på næsten 90 millioner kroner i 7 virksomheder, fordelt bredt over hele Grønland. Det er investeringer, der samtidig trækker mange hundrede millioner kroner i private investeringer til Grønland og vil føre til mange nye job. 

Bestyrelsens formand, Christian Motzfeldt, siger: ”Det er glædeligt, at Greenland Holding koncernen nu er i stand til at sætte et noget større samfundsøkonomisk aftryk på hele Grønland med nye, store investeringer og mere jobskabelse. På det finansielle resultat er det især de fortsatte og generelle udfordringer med at finansiere opstart af ny virksomhed, ikke mindst indenfor mineraludvikling, samt de seneste års tættere regulering af finansiel virksomhed, der gør, at vi har justeret værdien af en række af vores egenkapitalandele en tak ned”, forklarer han: ”Men det er ikke noget, der i væsentlig grad påvirker vores drift, og vi kan og vil derfor fortsætte med at finansiere nye virksomheder i Grønland på et højt niveau”, siger han. 

Investeringssamarbejde kom hurtigt i gang 

I 2019 faldt aftalen om et tættere erhvervs- og investeringssamarbejde mellem Vækstfonden og Greenland Holdings datterselskab Greenland Venture på plads: ”Det tog et stykke tid, før de politiske aftaler mellem Grønland og Danmark om at øge rammerne for investering kom endeligt på plads”, siger Christian Motzfeldt: ”Men vi brugte ventetiden på at forberede os, så vi kom godt fra start, da kapitaltilførslen på 220 mio. kr til investering og vækst var en realitet: sammen med Vækstfonden fik Greenland Venture indgået de første aftaler om investering og lån i sidste halvdel af 2019, og vi er fortsat med flere nye investeringer i 2020. Her kom pensionskassen SISA også med i samarbejdet, så vi nu råder over 300 mio.kr. til investeringer i grønlandske virksomheder, foruden 20 mio. kr. til projektmodning af nye initiativer. Og SISA’s engagement betyder ikke alene flere midler – men styrker også det grønlandske medejerskab af sunde vækstvirksomheder”. 

”Vi investerer langsigtet – det skal man huske”, siger Christian Motzfeldt: ”Og det vil tage tid, og ret sikkert også med modgang i flere virksomheder, før de rene finansielle gevinster bliver solidt positive. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at det primære formål med Greenland Holding koncernen er at sikre et positivt samfundsøkonomisk afkast for Grønland i form af mere vækst og flere job, og her har vi allerede opnået vigtige gevinster”. 

Ny virkelighed efter coronakrisen

Greenland Holdings årsrapport vedrører 2019, men coronakrisen fylder naturligvis meget, både i selskabernes hverdag og i overvejelserne om fremtiden: Greenland Business har assisteret – og assisterer fortsat – Naalakkersuisut med at administrere og fordele tilskud og kompensation i flere af erhvervshjælpepakkerne. Greenland Venture er tæt engageret i at følge og støtte de virksomheder, der er investeret i, så de kan modstå de udfordringer, coronakrisen medfører, bedst muligt. 

”Vi må regne med, at erhvervslivets vilkår ikke foreløbigt vender tilbage til det, vi kendte før krisen: Vi skal tilpasse os til ’en ny virkelighed’”, siger Christian Motzfeldt: ”Dér har Greenland Holding – især gennem Greenland Venture og Greenland Business – et stort medansvar for at skabe ny vækst og nye håb. Vi arbejder lige nu på at kigge fremad og ikke mindst udvikle de kompetencer og tilbud, grønlandske virksomheder vil efterspørge fremover”, slutter han.

For yderligere information:

Christian Motzfeldt

Greenland Holding

Chairman of the Board

Karsten Høy

Greenland Venture

Adm. direktør